Příští akce

Zatím nic v plánu.

Legendární hlášky

Ještě tam byly schůdky.

Eliška - nové označení pro značku zříceniny, Hodky,listopad 2010
Náš partner pro web
Banner

Za duchy na Hamrštejn

Letošní školní rok jsme zahájili výletem na jedno z nejtradičtějších míst myšácké historie a to na zříceninu hradu Hamrštejnu. Sešli jsme se 7.října 2017 na Fugnerce a jeli busem číslo 16 do Machnína. Přespověď nebyla moc slibná,ale sešlo se nás dost. Z Machnína jsme vyrazili po cyklostezce na Hamrštejn. Cesta byla dost mokrá a nahoru trochu nebezpečná,ale zvládli jsme ji na hradě jsme si dali zaslouženou sváču. Když jsme prošli "celý" hrad, vydali jsme se opatrně dolů. Pod hradem je super atrakce zvaná transbordér, na kterou jsem se tedy já neodvážila,ale Kamča s Hlubou se svezli se všemi dětmi. Pak jsme popošli kousek do lesa a tam hledali duchy. Trochu zrovna pršelo, schovali jsme se tedy pod mohutnější stromy a pak hráli dál. Potom jsme už vyrazili na vlak do Chrastavy.