Příští akce

Zatím nic v plánu.

Legendární hlášky

Straka,kukačka,vlaštovka,
kos, holub..


To vše jsme hádali,když Kamča předváděla ptáka.

(Aktivity,třídeňák Líšný, březen 2010)

Náš partner pro web
Banner

Super sněhový výlet

V sobotu 20.ledna 2018 jsme se sešli v devět na autobusáku a vyrazili s ježdíky do Bedřichova. Naštěstí jsme jeli z autobusáku, protože autobus se hned na Fugnerce úplně nacpal. My jsme ale v pohodlí dojeli do bedřichova na hlavní parkoviště. Odtamtud jsme vyrazili kolem zvířátek směr Královka,ale nedošli jsme až tam a odbočili jsme k nám na chalupu. Už k ní jsme se snažili ježdíkovat, seč to šlo. Sněhu bylo opravdu dost a cesta přímo k chalupě byla spíš zavátá a tak jsme se dolu brodili. Tam jsme si dali sváču a pak začalo sněhové "šílenství" v dobrém slova smyslu. Ježdíkovalo se, stavěly se různé stavby ze sněhu. Když jsme byli úplně promáchaní, šli jsme se do chalupy ohřát, dát si teplý čaj a perník od Fílovy babičky a dědy. Vevnitř se ale děti dlouho nezdržely a hned zase chtěly jít ven. Kolem půl druhé jsme odcházeli a užili si ježdíkování ještě u Lesní chaty. A pak už jeli autobusem zase domů. Sice jsme toho moc nenachodili,ale myslím, že jsme si výlet užili.